الحراء

اتحادیه جهانی حقوقدانان مسلمان
 • جایگاه کرامت در نظام حقوقی ایران
 • منشأ حقوق بشر چیست
 • دلیل قانونی ثبت شرکت ها چیست ؟
 • آشنایی با مفهوم تامین خواسته
 • نسخه‌ جدید سامانه ملی آرای قضایی راه‌اندازی شد
 • جایگاه کرامت در نظام حقوقی ایران
 • منشأ حقوق بشر چیست
 • دلیل قانونی ثبت شرکت ها چیست ؟
 • آشنایی با مفهوم تامین خواسته
 • نسخه‌ جدید سامانه ملی آرای قضایی راه‌اندازی شد
 • برترین مطالب

  • پیام منبری
  • بیوگرافی
  • تصاویر و کلیپ های منبری
  • صوت ، تصویر ، کلیپ
  • فعالیت های منبری
  • منبرها و منبرک های برگزیده
  جایگاه کرامت در نظام حقوقی ایران
  جایگاه کرامت در نظام حقوقی ایران   ‏در دین مبین اسلام و به تبع آن در قانون اساسی ایران، کرامت ذاتی انسان نه بر مبنای یک امر قراردادی و اعتباری و یا
  منشأ حقوق بشر چیست
  منشأ حقوق بشر چیست مسئله‌ی حقوق بشر به یک سلسله اصول مربوط می‌شود که در دوران معاصر به‌صورت اعلامیه، مقررات و قطعنامه‌هایی درآمده است که
  دلیل قانونی ثبت شرکت ها چیست ؟
  دلیل قانونی ثبت شرکت ها چیست ؟                
  آشنایی با مفهوم تامین خواسته
      برای اینکه صاحب حق در استیفای حقوق خود با مشکل برخورد نکند، قانونگذار نهادی به نام تامین خواسته را پیش‎بینی کرده است که با استفاده از آن،
  نسخه‌ جدید سامانه ملی آرای قضایی راه‌اندازی شد
  نسخه‌ جدید سامانه ملی آرای قضایی در راستای شفافیت و انتشار حداکثری آرا قضایی، توسط پژوهشگاه قوه ‌قضاییه راه‌اندازی و رونمایی شد.  
  خلاصه بیانیه حقوق بشر
  این بیانیه حاصل تجربه و وفاق صالحین و مصلحین جامعه بشری و عقول مشترک همه انسان هاست. در تدونی و تکوین این بیانیه عقل سلیم و نفس خیرخواه و ذات حقیقت بخش با
  جایگاه کرامت در نظام حقوقی ایران
  جایگاه کرامت در نظام حقوقی ایران   ‏در دین مبین اسلام و به تبع آن در قانون اساسی ایران، کرامت ذاتی انسان نه بر مبنای یک امر قراردادی و اعتباری و یا
  منشأ حقوق بشر چیست
  منشأ حقوق بشر چیست مسئله‌ی حقوق بشر به یک سلسله اصول مربوط می‌شود که در دوران معاصر به‌صورت اعلامیه، مقررات و قطعنامه‌هایی درآمده است که
  دلیل قانونی ثبت شرکت ها چیست ؟
  دلیل قانونی ثبت شرکت ها چیست ؟                
  آشنایی با مفهوم تامین خواسته
      برای اینکه صاحب حق در استیفای حقوق خود با مشکل برخورد نکند، قانونگذار نهادی به نام تامین خواسته را پیش‎بینی کرده است که با استفاده از آن،
  نسخه‌ جدید سامانه ملی آرای قضایی راه‌اندازی شد
  نسخه‌ جدید سامانه ملی آرای قضایی در راستای شفافیت و انتشار حداکثری آرا قضایی، توسط پژوهشگاه قوه ‌قضاییه راه‌اندازی و رونمایی شد.  
  خلاصه بیانیه حقوق بشر
  این بیانیه حاصل تجربه و وفاق صالحین و مصلحین جامعه بشری و عقول مشترک همه انسان هاست. در تدونی و تکوین این بیانیه عقل سلیم و نفس خیرخواه و ذات حقیقت بخش با
  جایگاه کرامت در نظام حقوقی ایران
  جایگاه کرامت در نظام حقوقی ایران   ‏در دین مبین اسلام و به تبع آن در قانون اساسی ایران، کرامت ذاتی انسان نه بر مبنای یک امر قراردادی و اعتباری و یا
  منشأ حقوق بشر چیست
  منشأ حقوق بشر چیست مسئله‌ی حقوق بشر به یک سلسله اصول مربوط می‌شود که در دوران معاصر به‌صورت اعلامیه، مقررات و قطعنامه‌هایی درآمده است که
  دلیل قانونی ثبت شرکت ها چیست ؟
  دلیل قانونی ثبت شرکت ها چیست ؟                
  آشنایی با مفهوم تامین خواسته
      برای اینکه صاحب حق در استیفای حقوق خود با مشکل برخورد نکند، قانونگذار نهادی به نام تامین خواسته را پیش‎بینی کرده است که با استفاده از آن،
  نسخه‌ جدید سامانه ملی آرای قضایی راه‌اندازی شد
  نسخه‌ جدید سامانه ملی آرای قضایی در راستای شفافیت و انتشار حداکثری آرا قضایی، توسط پژوهشگاه قوه ‌قضاییه راه‌اندازی و رونمایی شد.  
  خلاصه بیانیه حقوق بشر
  این بیانیه حاصل تجربه و وفاق صالحین و مصلحین جامعه بشری و عقول مشترک همه انسان هاست. در تدونی و تکوین این بیانیه عقل سلیم و نفس خیرخواه و ذات حقیقت بخش با
  طراحی و بهینه سازی قالب : ثامن تم ( علیرضا حقیقت )

  جایگاه کرامت در نظام حقوقی ایران

  موجودی که از سوی خداوند متعال برای جانشینی وی انتخاب شده است مسلماً دارای کرامتی قابل توجه است که در قرآن کریم نیز بر این امر تصریح شده است:

  «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُم مِّنَ الطَّیِباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْصِیلاً»
  در این آیه شریفه، سه محور آفرینش ویژه، جایگاه ویژه و اقتدار ویژه انسان مورد توجه قرار گرفته است که بر اساس این ویژگی ها برخورداری از حقوق ویژه نیز امری طبیعی است به گونه‌ای که بدون آنها، ویژگی های سه گانه فوق معنا و مفهومی نخواهند داشت.
  آیت اللّه جوادی آملی در این زمینه می‌فرماید: انسان خلیفه اللّه است و خداوند این کرامت را به وی بخشید. حقوقی که خدا به وی ارزانی داشت، در راستای فعلیت بخشیدن به این کرامت است. از این‌رو حقوق بشر هرگز نمی‌تواند به گونه‌ای باشد که با کرامت انسانی مخالف باشد. بر این اساس آیات ‌51 و 54 سوره‌ زخرف‌، نفی‌ اصل‌ کرامت‌ انسانی‌ و استخلاف‌ انسان ها را از ویژگی های‌ حاکمان‌ طاغوتی‌ بیان‌ می‌کند که‌ سعی‌ دارند دیگران‌ را در غفلت‌ نگه‌ دارند تا بدین‌ طریق‌ فرمانبری‌ و اطاعت‌ آنان‌ را به دست آورند.
  به نظر می رسد نظریه مبتنی بر وحی در توجیه کرامت ذاتی انسان، نسبت به نظریه های دیگر جامع تر و کامل تر است. چون بر اساس این نظریه، کرامت ذاتی انسان، هم به سبب آزادی اراده و اختیار و قدرت تعقل و تفکر آدمی است و هم به علت داشتن وجهه و نفخه الهی.
  منشأ دوگانه کرامت در حقوق اسلام باعث می شود که انسان علاوه بر کرامت ذاتی دارای نوعی کرامت اکتسابی (ارزشی) نیز گردد که به انسان ارزشی بیش از سایر مکاتب می دهد ولی باید توجه داشت که این کرامت اکتسابی نباید موجب تبعیض در حقوق اجتماعی و شهروندی شود، زیرا ملاکی برای سنجش ندارد و دستاویزی برای ایجاد نابرابری غیرمنصفانه می شود.
  به همین دلیل نیز خداوند متعال محل تأثیر این نوع کرامت را در نزد خود می داند زیرا تنها اوست که عالم به نهان و حقیقت است.
  علامه محمدتقی جعفری ضمن تقسیم کرامت انسانی به کرامت ذاتی و اکتسابی می گوید: «در اسلام دو نوع کرامت برای انسان ها ثابت شده است که عبارتند از:
  1-کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی که همه انسان ها مادامی که با اختیار خود به جهت ارتکاب به خیانت و جنایت بر خویشتن و دیگران آن را از خود سلب نکنند از این صفت شریف برخوردارند.
  2-کرامت ارزشی که از به کار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و کمال و خیرات ناشی می شود. این کرامت، اکتسابی و اختیاری است و ارزش نهایی و غایی انسان به همین کرامت است.»
  دکتر هاشمی نیز با پذیرش این تقسیم بندی اعتقاد دارند: «هر چند همگان دارای شئون و حیثیت برابرند، اما انسان قادر است با به کار انداختن استعدادهای جمیله خود مراتب کمال انسانیت را طی کند و به مدارج عالی ارتقا یابد. بدین ترتیب است که رفتار انسانی منزلت های متفاوتی را ایجاد می کند و در نتیجه، افراد نسبت به یکدیگر برتری پیدا می کنند.»
  مهمترین معیار و محور این نوع کرامت (اکتسابی) نیز بر اساس تعالیم دینی، «تقوا و ایمان» است. خداوند متعال در آیه 13 ‏سوره حجرات در این خصوص می فرماید: «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و اُنثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم».
  ‏از دقت و تأمل در این آیه چند نکته به دست می آید: اول اینکه اوصاف و عوارض تکوینی یا اعتباری مثل جنسیت، نژاد و زبان، هیچ ارتباطی با کرامت انسانی ندارد. دوم اینکه این آیه کرامت انسانی را منحصر در کرامت ارزشی نمی داند، چون آنچه از این آیه استفاده می شود این است که همه انسان ها دارای کرامتند، لکن با کرامت ترین آنان نزد خدا باتقواترین آنان است. سوم اینکه کرامت مبتنی بر تقوا و ایمان نزد خدا و در روز قیامت می تواند ملاک برتری و امتیاز بیشتر انسان ها نسبت به همدیگر باشد و نه در این دنیا. به عبارت دیگر، «کرامت ارزشی، هیچ تاثیری در حقوق اجتماعی ندارد. در حقوق اجتماعی، همه انسان ها -صرفنظر از درجه ایمان و تقوا- از این گونه حقوق بهره مند هستند.»

  قانون اساسی ایران توجه ویژه ای به کرامت انسانی دارد. چنان که در بند 6 اصل دوم قانون اساسی اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، همسنگ اصول اعتقادی مذهب شریف تشیع، یعنی توحید، نبوت، معاد، امامت و عدل قرار داده شده است و نفی آن ملازمه با نفی و انکار ارکان اصلی حکومت اسلامی دارد. این اصل بیانگر آن است که نه فقط ایمان و اعتقاد به کرامت ذاتی انسان شرط تکوین و استقرار نظام جمهوری اسلامی است، بلکه شرط ادامه حیات نظام جمهوری اسلامی نیز می باشد.
  همچنین قانون اساسی در بخش مقدمه، آزادی و کرامت ابنای بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته است. این سخن به این معناست که هیچ هدف و هیچ مصلحتی بالاتر از کرامت انسانی نیست و این مصلحت قابل معامله با مصلحت های دیگر نمی باشد. به عبارت دیگر قانون اساسی وسیله ای برای عینیت بخشیدن به آزادی و کرامت ابناء بشر است.
  در نهایت با تکیه بر چنین نگاهی در مقدمه قانون اساسی آمده است: «قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. (ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم)» و در اصل‏ پنجاه و ششم که یکی از بنیادی ترین و مهمترین اصول قانون اساسی است، حق تعیین سرنوشت به عنوان مهمترین لازمه شناسایی کرامت بشری به رسمیت شناخته شده و مقرر گردیده است: «حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچکس‏ نمی‏ تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏ آید اعمال‏ می‌کند.»
  موضوعات مرتبط : خبرها
  نویسنده : admin362 / تاریخ : 2 تیر 1400 / نظرات : 0 / بازدید : 87


  ارسال نظر

  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:
  پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
  کد را وارد کنید: *
  تمامی حقوق مادی و معنوی این وبگاه محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد...

  پیشهاد سردبیر :